پروژه سیزده طبقه جناب آقای هاشمیان

پروژه سیزده طبقه واقع در خیابان ویلا شهر کرمان کارفرما جناب آقای هاشمیان عمق گودبرداری هشت و نیم متر
با همت و تلاش مهندسین شرکت آذربام کارمانیا

لازم به ذکر است جهت دریافت مشاوره و ارتباط با شرکت آذربام کارمانیا ، می توانید از صفحه ارتباط با ما ، با مجموعه تماس حاصل فرمایید.

 

 

جزئیات بیشتر این پروژه را در ادامه مشاهده می فرمایید؛